MŮŽE VZPÍRÁNÍ NAHRADIT KARDIO?

Kardiovaskulární trénink může mít řadu výhod. Například díky kardiorespirační zdatnosti můžeme předcházet různým nemocím a také může mít i některé výhody pro silové sportovce. Vyšší úroveň kardiorespirační zdatnosti může ovlivnit, jak rychle se dokážeme ,,zotavit,, mezi sériemi. Bohužel je téměř všeobecně pravda, že siloví sportovci nemají rádi kardio. Mnoho lidí se proto ptá, zda-li jde pouhým tréninkem s vysokým počtem opakování nebo tréninkem s krátkou dobou odpočinku zlepšit kardiovaskulární systém. V tomto případě byl myšlen trénink s velkým počtem opakování dřepu/mrtvých tahů.

Proto bylo provedena studie, která porovnávala HIIT na kole a HIIT ve formě vzpíraní (dřepy a mrtvé tahy) – výstupní zkoumané hodnoty byly VO 2 max a síla extenze kolene. Bylo vybráno 16 sportovců (powerlifterů a strongmenů), kteř

í byli rozděleni do dvou skupin po dobu 8 týdnů. Všichni tito sportovci měli trénink zaměřený na svalovou hypertrofii nebo maximální sílu.

Výsledek studie

Skupina, která měla HIIT ve formě kola: síla extenze kolene pro 1RM se zvýšila v průměru o 3,7kg VO 2 max se zvýšilo v průměru o 2 ml 2kg -1 -1min

Skupina, která měla HIIT ve formě vzpíraní: síla extenze kolene pro 1RM se zvýšila v průměru o 3,5kg VO 2 max se zvýšilo v průměru o 1,4 ml⋅kg -1 ⋅min -1

Podle výsledků můžeme vidět, že rozdíly jsou minimální, ovšem co se týče uvedení do praxe, HIIT ve formě kola bude více flexibilní. Tato forma může být ze začátku těžká, druhý den nás to může trošku bolet, ale tělo se rychle přizpůsobí. Ovšem vysoké počty opakování dřepů nebo mrtvých tahů s 60% 1RM a krátký odpočinek mezi sériemi bude vždy brutálně těžký.

  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon

BRAINMARKET

"COMPLEX10"