TRÉNINKOVÉ PARAMETRY

KLÍČOVÉ BODY PRO MAXIMALIZACI TRÉNINKOVÉHO PŘÍNOSU

JAK VYTĚŽIT Z TRÉNINKU MAXIMUM

TEMPO OPAKOVÁNÍ

INTENZITA PODLE RPE

Rating of Perceived Exertion (hodnocení podle vnímaného úsilí)

Snímek obrazovky 2020-12-02 v 9.37.51.pn